Artikelen door Risko

BHV-Opleidingen

Aan de hand van een inventarisatie van uw eigen organisatie kan RISK Organisatie u van dienst zijn bij het begeleiden en opleiden van uw BHV-ers. De BHV-opleiding kan bestaan uit een ‘standaard’ BHV opleiding maar ook uit een meer gespecificeerde BHV-opleiding, bijvoorbeeld voor werken op hoogte of in een besloten ruimte. Daarnaast kan er door […]

Brandveiligheid

RISK Organisatie kan u van dienst zijn bij het inventariseren van brandgevaarlijke situaties binnen uw organisatie maar ook uw medewerkers opleiden om met brandgevaarlijke situaties om te gaan. Bij brandgevaarlijke situaties kan gedacht worden aan de aanwezigheid van (licht)ontvlambare materialen maar ook aan de aanwezigheid van een biogasinstallatie of een omgeving waar een stofexplosie denkbaar […]

Veiligheid bij evenementen

Doelgroep: Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die tijdens een evenement de vereiste hulpverlening moeten kunnen geven. Omschrijving: Op wens kan een oefening worden gehouden inclusief (LOTUS) slachtoffers met ambulance ten behoeve van overdracht van slachtoffers aan de externe hulpverlening. Een dergelijke oefening kan worden gehouden na een opleiding maar ook om te toetsen of binnen de eigen organisatie […]

Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

Elk bedrijf in Nederland is wettelijk verplicht om te (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van zijn werknemers. Dit onderzoek wordt een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) genoemd. Een RI&E levert twee dingen op: een lijst met alle risico’s in uw organisatie en een Plan van Aanpak […]

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s)

Bij een groot aantal werkzaamheden kan het gebruik van één of meer Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s) door de werknemers noodzakelijk of zelfs verplicht zijn. Aan de hand van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie moet de noodzaak van persoonlijke beschermingsmiddelen worden bepaald en de wijze waarop deze moeten worden gebruikt. Voor een organisatie is het daarom belangrijk, dat […]

Incidentmanagement

RISK Organisatie kan u adviseren en begeleiden bij incidentmanagement. Een dergelijke opleiding is bijvoorbeeld ‘First Responder’ maar gezien de specifieke eisen en voorzieningen is een dergelijke opleiding altijd maatwerk. Indien uw organisatie behoefte heeft aan een dergelijke opleiding neemt RISK Organisatie graag uw wensen met u door.

Werken aan de weg

Wegwerkers regelmatig te weinig beschermd tegen aanrijding INSPECTIE – Bij een op de drie plekken waar aan de weg wordt gewerkt, zijn de wegwerkers onvoldoende beschermd tegen aanrijdingen. Dat blijkt uit controles van de Arbeidsinspectie op 213 wegenbouwlocaties. Op 21 locaties legde de Arbeidsinspectie het werk stil omdat het risico op een ongeluk onaanvaardbaar hoog was. […]

Ziekte van lyme

Meer mensen met de ziekte van Lyme WAGENINGEN – Het aantal mensen met de ziekte van Lyme groeit explosief. Dat melden onderzoekers van de Wageningen Universiteit. De ziekte wordt overgebracht door teken en kan gewrichten en het zenuwstelsel aantasten. In Gelderland is het aantal teken dat besmet is met de ziekte hoger dan elders. De […]

Reanimatie richtlijnen 2010

Op 18 oktober 2010 publiceerde de European Resuscitation Council ( ERC ) de nieuwe richtlijnen voor de reanimatie. De laatste wijziging dateert van 28 november 2005. Het is noodzakelijk om de uitkomst van de reanimatie te verbeteren, wetenschappelijk onderzoek ligt dan ook ter grondslag van deze veranderingen. De reanimatiehandelingen moeten eenduidig en gemakkelijk, zelfs door […]

Harnas Suspension Trauma

Het grootst onderschatte gevaar bij val van hoogte in industriële toepassingen of in de bergsport is het Harnas Suspension Trauma (HST). Wat is Harnas Suspension Trauma en waardoor ontstaat het Harnas Suspension Trauma is onvoldoende circulerend bloed in het lichaam, waardoor het slachtoffer in shock geraakt en  binnen een kwartier zal overlijden. Bij iemand in […]