Artikelen door Risko

Te water raking

Wat als u tijdens uw werkzaamheden in het water terechtkomt? Weet u wat u kunt verwachten? Ervaar wat u overkomt bij een ongewenste te water raking. Doelgroep: Deze opleiding dient er voor om medewerkers bewust te maken van mogelijke gevaren bij werken in of boven water. Omschrijving: Tijdens deze opleiding leert de cursist om te gaan met […]

Bedrijfs-hulpverlening / Basis-hulpverlening (BHV)

Doelgroep: Deze opleiding is bedoeld voor objecten waar dagelijks mensen aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld een kantoor, school, werkplaats, magazijn, gemaal, rioolwaterzuivering, energiecentrale, maar ook voor zelfstandige werkzaamheden op locatie. Het aantal mensen dat per object opgeleid dient te worden, moet zijn vastgelegd in de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) van het betreffende object en werkzaamheden. Omschrijving: Hieronder is beschreven welke […]

Eerste hulp bij ongelukken (EHBO)

Hieronder is beschreven welke stof er wordt behandeld bij de basisopleiding EHBO, volgens de richtlijnen van ‘Het Oranje Kruis’. Om het diploma zijn geldigheid te laten behouden, dienen de onderstaande onderwerpen verdeeld over twee jaar te worden herhaald (vastgesteld door het College van Deskundigen). Vijf belangrijke punten bij EHBO Stoornissen in het bewustzijn Stoornissen van de ademhaling Stilstand […]

Reanimatie en het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED)

Doelgroep: Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die over de kennis en kunde willen beschikken om een AED te kunnen gebruiken in combinatie met reanimatie. Omschrijving: Tijdens de opleiding wordt ingegaan op het gebruik van de AED en zullen volgens de 4 stappen- methode de reanimatievaardigheden worden aangeleerd. Bij de instructie zullen ook diverse mogelijke problemen worden gesimuleerd met […]

Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening (LPEV)

De Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening (LPEV) is de eerste onafhankelijke landelijke eerstehulp opleidingsorganisatie die de internationaal gangbare en beproefde ABCDE-methodiek heeft opgenomen in het lesmateriaal voor de eerstehulpverlener, deze methode sluit aan op de werkwijze van de professionele (brandweer/ ambulance) eerstehulpverlening. De kracht van het LPEV : Unieke, praktijkgerichte lesmethode Eerstehulpverlening met de ABCDE-methodiek, in volgorde […]

RISK medewerker

Doelgroep: Deze opleiding is met name bestemd voor buitendienstmedewerkers die niet onder de BHV-ers vallen. De opleiding is zo opgezet, dat er per procesonderdeel gekeken wordt welke risico’s de medewerkers kunnen lopen. Dit wordt gedaan door middel van een werkzaamhedeninventarisatie (met foto’s) die gemaakt worden tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Aan de hand van deze […]