Nut en noodzaak van evacutieplannen

Ook jullie hebben vast het tragische nieuws meegekregen van de brand in de discotheek in Santa Maria Brazilië. Misschien is de kans kleiner, ook in Nederland kan dit gebeuren, de tragische brand in het Hemeltje in Volendam is hiervan helaas het trieste bewijs.
Uit het eerste feitenrelaas tot nu toe valt op te maken dat er naast fysiek bouwkundige en procedurele fouten eveneens in preventief opzicht tekortkomingen waren. Veelal worden vlucht- / evacuatieplannen opgesteld vanuit doeltreffendheid. Hoe willen wij als professionals dat bezoekers zich gedragen, welke route dienen zij te volgen. Mensen, zeker in levensbedreigende omstandigheden gedragen zich echter primair instinctief. Dresseren in dergelijke situaties is redelijk zinloos. Als bijsturen noodzakelijk is zijn zintuiglijke prikkels het meest effectief. Vluchtwegen aangeven door middel van dynamische lichtlijnen op oog-, vloer- en plafondhoogte eventueel auditief ondersteund bieden de meeste kans. De bekende groene borden die de route naar de nooduitgang hangen boven deuren of aan plafonds, de plaats waar door rook het zicht als eerste wordt beperkt. Daarnaast blijkt dat het blikveld in noodsituaties van ‘teveel mensen op een beperkte oppervlakte in grote haast zoekend naar een uitweg’ recht vooruit is. Het is daarom raadzaam noodplannen te baseren op gedrag in noodsituaties.
Bouwkundige maatregelen en training van gemotiveerd en gekwalificeerd personeel vormen de noodzakelijke basis voor een zo optimaal mogelijke veiligheid

Wil je weten of je organisatie hier op voorbereid is, neem dan contact met ons op.