Arbo Catalogus

Doelgroep:
Deze dienstverlening is bedoeld voor de Waterschappen.

Omschrijving:
De Arbowet biedt werkgevers en werknemers veel ruimte om zelf invulling te geven aan gezond en veilig werken. In de wet staan slechts normen beschreven. Hoe deze normen moeten worden nageleefd, wordt aan de bedrijven zelf overgelaten. Deze maatregelen kunnen worden vastgelegd in een arbocatalogus.

Arbocatalogus 0: Hoofddocument arbocatalogi introductie (2013)
Arbocatalogus 1. Publieksagressie (2013)
Arbocatalogus 2. Besloten ruimten (2013)
Arbocatalogus 3. Struikelen, uitglijden en vallen (2013)
Arbocatalogus 4. Knellen, pletten en snijden (2014)
Arbocatalogus 5. Biologische agentia (2016)
Arbocatalogus 6. Psychosociale arbeidsbelasting (2014)
Arbocatalogus 7. Alleen werken (2016)