Opleidingen in het kader van arbeidsomstandigheden.

De nieuwe Arbowet is per 1 januari 2007 van kracht geworden. Met deze nieuwe wet hebben werkgevers en werknemers meer ruimte gekregen om zelf het arbo-beleid in te vullen.

Als werkgever bent u wettelijk verplicht een preventiemedewerker binnen uw organisatie aan te stellen en op te leiden. In een organisatie met maximaal 25 werknemers mag de werkgever zelf als preventiemedewerker optreden.

Er is door de overheid een basisopleiding voor bedrijfshulpverleners (BHV-ers) opgesteld. Hiermee verkrijgt de desbetreffende medewerker algemene basiskennis. Deze basiskennis kan vervolgens door middel van aanvullende opleidingen opgewaardeerd worden voor specifieke situaties binnen uw bedrijf. Voor bijvoorbeeld het werken in een besloten ruimte is een basisopleiding niet voldoende.

Op basis van de wettelijk verplichte RI&E dient te worden beoordeeld welke aanvullende opleidingen noodzakelijk zijn binnen uw bedrijf.

In meerdere opleidingen is een toolboxonderwerp opgenomen. In enkele opleidingen komen meerdere toolboxonderwerpen in één opleiding voor. Deze toolboxonderwerpen kunnen alle meetellen voor de VCA certificatie van uw organisatie.

Alle opleidingen van RISK Organisatie voldoen aan de wettelijke voorschriften en de richtlijnen van de betreffende branche-organisatie.

In het pakket kan een compleet traject opgenomen worden van Risico, Inventarisatie, Scholing en Kwaliteitscontrole. Vandaar de naam RISK Organisatie. Voor een specifieke opleiding kiest u één van de onderwerpen aan de linkerzijde van deze pagina.

Voor het aanvragen van advies en informatie kunt u contact opnemen met RISK Organisatie.

Hulpverlening

Op maat

Werken op hoogte RISK ORganisatie

Arbo-specifiek

Fysieke belasting

RISK Organisatie Arbo specifiek

Risk Ambulance