Tiltechniek

Omschrijving:
De deelnemer leert om de wervelkolom aan te sturen naar de natuurlijke stand en kan dit bij zichzelf en zijn/haar collega`s controleren. De deelnemer leert dit in de praktijk toe te passen. Dit gebeurt volgens de ‘physical sense methodiek’.

Certificering gaat in grote lijnen volgens onderstaande methode:

 • Ervaren van de steunfunctie van de natuurlijke stand van de wervelkolom
 • Sturen van de wervelkolom naar de natuurlijke stand
 • Betrouwbare referentiepunten in het eigen lichaam zoeken voor het bepalen van de natuurlijke stand van de wervelkolom
 • Handgrepen leren en leren toepassen voor het controleren van de natuurlijke stand van de wervelkolom en die van collega`s
 • De natuurlijke stand van de wervelkolom leren toepassen in de praktijk:
  – Zittende activiteiten
  – Staande activiteiten
  – Lopen, bukken, tillen, reiken, trekken, duwen en draaien.