BHV voor Boomverzorgers

Bij veel boomverzorgers was er al lange tijd behoefte aan een BHV cursus op maat. Wij Risk Organisatie en Ayla boomverzorging hebben dit opgepakt en een cursus opmaat geschreven en reeds meerdere malen geven. Waarbij wij de op- of aanmerkingen van de cursisten verwerkt hebben in de cursus. Dit heeft ook geleid in een nieuw cursusboek BHV voor boomverzorging.

Wij behandelen tijdens deze cursus niet alleen de basis van de levensreddende handelingen maar ook het herkennen van iemand in de problemen volgende (volgens) het ABCDE protocol. Daarnaast worden de diverse verwondingen behandeld met de nieuwste materiaal (materialen).

De duur van deze cursus is 1 dag

Het certificaat zal een geldigheid hebben van 1 jaar, hierna word u weer uitgenodigd voor een herhalingscursus waarbij we beginnen met de verplichte BHV/EHBO onderdelen. Hierna gevolgd door nieuwe praktijk handelingen en het behandelen van recente ongelukken. U krijgt les van goed gecertificeerd en gediplomeerde instructeurs die ook vele jaren praktijk ervaring hebben.

Bij grotere groepen bieden wij de mogelijkheid om in overleg met u de cursus op een door u te bepalen locatie te verzorgen.

Wij mogen voor de ETW gecertificeerde boomverzorgers ETW punten uitreiken voor het volgen van deze cursus.

Voor meer vrijblijvende informatie neem contact met ons op.

RISK Ambulance

RISK Organisatie is een dynamische organisatie met gekwalificeerde docenten voor verschillende onderwerpen. RISK Organisatie is gespecialiseerd in het geven van bedrijfsgerichte advisering en/of opleidingen, waarbij specifiek aandacht wordt gegeven aan de bedrijfsrisico’s van de opdrachtgever. RISK Organisatie onderscheidt zich door het leveren van opleidingen op maat en een zeer hoge kwaliteit. wij werken in het belang van de werknemer én werkgever. Onze aanpak zich niet alleen richt op de problemen van dat moment, maar ook op de lange termijn, zodat er een duurzame oplossing tot stand komt. Ons traject is maatwerk en u haalt expertise binnen op basis van behoefte, deze kennis is van hoog niveau en altijd actueel. Tevens beschikken wij over een omvangrijk netwerk van professionals. En om ons extra te onderscheiden van collega bedrijven beschikken wij over een volledig uitgeruste ambulance.

De ambulance wordt hoofdzakelijk ingezet bij specifieke opleidingen. Waar nodig of gewenst kan de ambulance ook tijdens een BHV-oefening of BHV-audit ingezet worden.

 

Tiltechniek

Omschrijving:
De deelnemer leert om de wervelkolom aan te sturen naar de natuurlijke stand en kan dit bij zichzelf en zijn/haar collega`s controleren. De deelnemer leert dit in de praktijk toe te passen. Dit gebeurt volgens de ‘physical sense methodiek’.

Certificering gaat in grote lijnen volgens onderstaande methode:

 • Ervaren van de steunfunctie van de natuurlijke stand van de wervelkolom
 • Sturen van de wervelkolom naar de natuurlijke stand
 • Betrouwbare referentiepunten in het eigen lichaam zoeken voor het bepalen van de natuurlijke stand van de wervelkolom
 • Handgrepen leren en leren toepassen voor het controleren van de natuurlijke stand van de wervelkolom en die van collega`s
 • De natuurlijke stand van de wervelkolom leren toepassen in de praktijk:
  – Zittende activiteiten
  – Staande activiteiten
  – Lopen, bukken, tillen, reiken, trekken, duwen en draaien.

Werken met een quad

Quad-rijden is niet zonder risico.

Omschrijving:
In deze opleiding leren de deelnemers de mogelijkheden en onmogelijkheden van een quad kennen. De opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte, waarin mogelijke risico’s worden besproken en een praktijkgedeelte, waarbij met een quad wordt gereden. Het zwaartepunt van de opleiding bestaat uit praktijkoefeningen die zijn uitgezet in het terrein. U kunt hierbij denken aan o.a.:

 • Maken van een noodstop
 • Het maken van een noodstop in een bocht
 • Het anticiperen op diverse ondergronden
 • Het rijden tegen een talud
 • Controle van het voertuig

Bij goed gevolg van de opleiding ontvangt de cursist een certificaat.

Het volgen van de opleiding kan de premie van de verzekering mogelijk verlagen.

Zoals u wellicht bekend is, stelt de Nederlandse wetgeving eisen aan werkgevers op het gebied van veiligheid en instructie. Een werknemer moet altijd voorbereid zijn op zijn werkzaamheden door middel van opleiding, zodat ongelukken tijdens het verrichten van werkzaamheden waar mogelijk worden voorkomen. De instructeurs hebben een officieel Quad Instructor Diploma van het E.A.S.I. en zijn in staat deelnemers een gedegen training te geven, die internationaal erkend is.

Hijsen en heffen

Doelgroep
Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren waarbij gebruik wordt gemaakt van hijs- en hefapparatuur, zoals bijvoorbeeld een bovenloopkraan.

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • Theorie & praktijk
 • Diverse wet- & regelgeving
 • Veiligheidsvoorschriften
 • Werken met seinen en code’s
 • Zichtsbeperkingen
 • Bediening, controle
 • Technische staat en keuringen,
 • Voorschriften / certificaten hulpmiddelen

Gevaarlijke stoffen

Doelgroep:
Deze opleiding is met name bestemd voor medewerkers die in contact kunnen komen met gevaarlijke stoffen binnen de eigen organisatie. De cursisten leren om veilig met mogelijke risico’s om te gaan.

Omschrijving:

RISK Organisatie kan u ook van dienst zijn bij het inventariseren van de aanwezige gevaarlijke stoffen om aan de hand van de inventarisatie de medewerkers kennis en informatie geven hoe veilig met de geinventariseerde stoffen om te gaan.

Explosieve Atmosfeer (ATEX)

Doelgroep:
Deze opleiding is met name bestemd voor medewerkers die binnen de omgeving van een explosieve atmosfeer werkzaam kunnen zijn.

Omschrijving:
In deze opleiding krijgen deelnemers een overzicht van mogelijke risico’s die kunnen leiden tot een gas- of stofexplosie.

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • Welke wet- en regelgeving is van toepassing
 • Op welke gevaren/ risico’s moet u letten
 • De invloed van ATEX 95
 • Voldoen aan ATEX 137
 • Eisen aan een veilige installatie en hoe deze te vertalen naar een veilige werkomgeving
 • Statische elektriciteit en hoe daar mee om te gaan

Werken op hoogte en/of boven diepte inclusief besloten ruimte

Red uw collega op de juiste wijze.

Valgevaar is een onderbelicht onderwerp in Nederland. Maar de risico’s zijn er niet minder om.

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • Wat geeft de wetgeving aan
 • Wat zijn de voorschriften
 • Moet ik altijd met valbeveiliging werken
 • Welke valgordel/ middelen moet ik gebruiken
 • Is werken nog wel mogelijk met alle voorschriften

Vragen die veel gesteld worden tijdens de opleiding. Hierop wordt uitvoerig ingegaan tijdens de opleiding.

Redding op hoogte en/of boven diepte inclusief werken in een besloten ruimte

Werken op hoogte of in diepte, inclusief een besloten ruimte. In deze cursus krijgt de cursist inzichtelijk welke gevaren er kunnen schuilen bij dergelijke werkzaamheden. De werkgever of RISK Organisatie heeft een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) van de taak/functie/werkomgeving gemaakt.
Werken op hoogte en/of boven diepte, waaronder ook in een besloten ruimte, vergt een andere discipline. De deelnemer moet vol vertrouwen kunnen hebben in eigen vaardigheden maar ook in die van de collega. Ook communicatie vormt hierbij een belangrijk aspect.
Tijdens de opleiding leert de deelnemer, na een ongeval op hoogte en/of boven diepte, inclusief in een besloten ruimte te handelen met de beschikbare middelen. De eerstehulpmiddelen in de cursus bestaan uit een driekante doek en middelen die ‘standaard’ tot de klimuitrusting behoren. Tijdens de opleiding leert de deelnemer hoe daar mee om te gaan en middels de ABCDE-methodiek de eerste hulp toe te passen.
Voor specialistische eenheden en reddingsteams die voordurend te maken kunnen hebben met dergelijke moeilijke werkomstandigheden kan RISK Organisatie opleiden tot een volwaardig ‘medisch’ lid. De handelingen bestaan ondermeer uit spalken, zuurstof toedienen, planken aanbrengen, ernstige bloedingen stelpen. Kortom, alles wat de cursist nodig heeft om zichzelf of zijn collega te kunnen helpen. Door goede contacten met verschillende instanties loopt RISK Organisatie voorop op het gebied van nieuwste ontwikkelingen op medisch gebied. De doelstelling van RISK Organisatie is om met zo weinig mogelijke middelen de hoogst haalbare zorg (op locatie) te kunnen leveren.
Bent u nieuwsgierig geraakt naar onze mogelijkheden of heeft u specifieke wensen, neem dan contact op met RISK Organisatie.

Werken in besloten en/of bijzondere ruimte

RISK Organisatie leidt uw medewerkers op om veilig in een besloten en/of bijzondere ruimte te kunnen werken.

Omschrijving:

Op wens kan advies worden gegeven over eventuele aanpassing en (veiligheids)voorzieningen om de werkzaamheden binnen de eigen organisatie uit te kunnen voeren. Zo is het in sommige ruimtes nodig voor betreding eerst gasmeting uit te voeren. In een andere ruimte is betreding alleen met behulp van lijnen mogelijk. Bij het eventueel gebruik van ademluchtapparatuur kan ook een (verplichte) medische keuring door een daarin gespecialiseerde bedrijfsarts voor u worden verzorgd.

Veilig werken op hoogte of in diepte

RISK Organisatie kan opleiden voor het (gecertificeerd) werken op hoogte of in diepte aan lijnen en kan dat, naast op uw eigen locatie, ook in een daartoe uitgerust trainingcentrum in Gelderland verzorgen. Waar nodig of gewenst kan ook worden opgeleid voor het gebruik van gasmeetapparatuur etc.

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • Wat geeft de wetgeving aan
 • Wat zijn de voorschriften
 • Wat zijn de risico’s van werken op hoogte
 • Moet er altijd met valbeveiliging worden gewerkt
 • Welke valgordel/ welke middelen te gebruiken
 • Is werken nog wel mogelijk met alle voorschriften