Brandveiligheid

RISK Organisatie kan u van dienst zijn bij het inventariseren van brandgevaarlijke situaties binnen uw organisatie maar ook uw medewerkers opleiden om met brandgevaarlijke situaties om te gaan.

Bij brandgevaarlijke situaties kan gedacht worden aan de aanwezigheid van (licht)ontvlambare materialen maar ook aan de aanwezigheid van een biogasinstallatie of een omgeving waar een stofexplosie denkbaar is. Ook kan uw locatie gecontroleerd worden op brandveiligheid bijvoorbeeld correcte uivoering van brand- (en/of rookveilige) doorvoeren, vluchtwegen en beschikbare blusmiddelen.