Reanimatie richtlijnen 2010

Op 18 oktober 2010 publiceerde de European Resuscitation Council ( ERC ) de nieuwe richtlijnen voor de reanimatie.
De laatste wijziging dateert van 28 november 2005. Het is noodzakelijk om de uitkomst van de reanimatie te verbeteren, wetenschappelijk onderzoek ligt dan ook ter grondslag van deze veranderingen. De reanimatiehandelingen moeten eenduidig en gemakkelijk, zelfs door een leek, moeten zijn uit te voeren. De nieuwe richtlijnen worden op het ERC congres in Porto op 2,3 en 4 december 2010 uitvoerig toegelicht. Nederland heeft op 19 januari 2011 tijdens het NRR congres te Nieuwegein de richtlijnen toegelicht. Hierbij een paar wijzigingen :

  • Borstkas compressiediepte wordt minimaal 5 cm en mag de 6 cm niet overschrijden.
  • Borstkas compressiesnelheid wordt minimaal 100 per minuut en mag de 120 per minuut niet overschrijden.
  • Voor de getrainde leek (reanimist) blijven de twee beademingen na 30 borstkascompressies. (CV 30:2)
  • Alle hulpverleners, al dan niet getraind, moeten borstkas compressies geven aan een persoon met een circulatiestilstand.
  • Het continueren van de borstkas compressies tijdens het opladen van de AED wordt aanbevolen. Tijdens de defibrillatie proberen om binnen 5 seconden de borstkascompressies te hervatten.
  • Het gebruik van feedbackapparatuur tijdens de reanimatie wordt aangemoedigd.