BHV-Organisatie

RISK Organisatie kan voor uw eigen organisatie de basishulpverlening (bedrijfshulpverlening/ BHV) opzetten , optimaliseren of auditen.

Naast uitvoeren van een nulmeting (inventarisatie van aanwezige risico’s, benodigde BHV-ers en BHV-middelen) kunnen de BHV-ers opgeleid worden en BHV-oefeningen voor u verzorgd worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van LOTUS slachtoffers, rookmachine en dergelijke. Daarnaast kan met behulp van onze volledig ingerichte ambulance de overdracht van slachtoffers naar een ambulance worden geoefend.

Na het uitvoeren van een BHV-audit kan RISK Organisatie in een rapport aangeven of en zo ja welke verbetermogelijkheden binnen uw BHV-organisatie aangetroffen zijn.