BHV-Organisatie

RISK Organisatie kan voor uw eigen organisatie de basishulpverlening (bedrijfshulpverlening/ BHV) opzetten , optimaliseren of auditen.

Naast uitvoeren van een nulmeting (inventarisatie van aanwezige risico’s, benodigde BHV-ers en BHV-middelen) kunnen de BHV-ers opgeleid worden en BHV-oefeningen voor u verzorgd worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van LOTUS slachtoffers, rookmachine en dergelijke. Daarnaast kan met behulp van onze volledig ingerichte ambulance de overdracht van slachtoffers naar een ambulance worden geoefend.

Na het uitvoeren van een BHV-audit kan RISK Organisatie in een rapport aangeven of en zo ja welke verbetermogelijkheden binnen uw BHV-organisatie aangetroffen zijn.

BHV-Opleidingen

Aan de hand van een inventarisatie van uw eigen organisatie kan RISK Organisatie u van dienst zijn bij het begeleiden en opleiden van uw BHV-ers.

De BHV-opleiding kan bestaan uit een ‘standaard’ BHV opleiding maar ook uit een meer gespecificeerde BHV-opleiding, bijvoorbeeld voor werken op hoogte of in een besloten ruimte.

Daarnaast kan er door ons ondersteuning verleend worden bij het opzetten/verbeteren van de BHV-organisatie of het uitvoeren van een BHV-audit, al dan niet met behulp van LOTUS slachtoffers en onze volledig uitgeruste ambulance.