Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s)

Bij een groot aantal werkzaamheden kan het gebruik van één of meer Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s) door de werknemers noodzakelijk of zelfs verplicht zijn.

Aan de hand van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie moet de noodzaak van persoonlijke beschermingsmiddelen worden bepaald en de wijze waarop deze moeten worden gebruikt.

Voor een organisatie is het daarom belangrijk, dat er een overzicht wordt gemaakt van de PBM’s die aan de medewerkers zijn verstrekt.

Deze beoordeling omvat minimaal een inventarisatie en evaluatie van de risico’s binnen de organisatie, waartegen de PBM’s moeten beschermen.

Bij de keuze voor PBM’s door de organisatie moet onder andere rekening worden gehouden met de onderlinge afstemming van verschillende beschermingsmiddelen in geval deze gelijktijdig worden gebruikt.

Voorbeelden van PBM’s zijn:

  • Veiligheidsschoenen
  • Veiligheidsbril
  • Veiligheidshandschoenen
  • Veiligheidshelm
  • Gehoorbescherming
  • Zwem-/reddingsvest
  • Valbeveiliging