Explosieve Atmosfeer (ATEX)

Doelgroep:
Deze opleiding is met name bestemd voor medewerkers die binnen de omgeving van een explosieve atmosfeer werkzaam kunnen zijn.

Omschrijving:
In deze opleiding krijgen deelnemers een overzicht van mogelijke risico’s die kunnen leiden tot een gas- of stofexplosie.

Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Welke wet- en regelgeving is van toepassing
  • Op welke gevaren/ risico’s moet u letten
  • De invloed van ATEX 95
  • Voldoen aan ATEX 137
  • Eisen aan een veilige installatie en hoe deze te vertalen naar een veilige werkomgeving
  • Statische elektriciteit en hoe daar mee om te gaan