Werken op hoogte en/of boven diepte inclusief besloten ruimte

Red uw collega op de juiste wijze.

Valgevaar is een onderbelicht onderwerp in Nederland. Maar de risico’s zijn er niet minder om.

Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Wat geeft de wetgeving aan
  • Wat zijn de voorschriften
  • Moet ik altijd met valbeveiliging werken
  • Welke valgordel/ middelen moet ik gebruiken
  • Is werken nog wel mogelijk met alle voorschriften

Vragen die veel gesteld worden tijdens de opleiding. Hierop wordt uitvoerig ingegaan tijdens de opleiding.

Redding op hoogte en/of boven diepte inclusief werken in een besloten ruimte

Werken op hoogte of in diepte, inclusief een besloten ruimte. In deze cursus krijgt de cursist inzichtelijk welke gevaren er kunnen schuilen bij dergelijke werkzaamheden. De werkgever of RISK Organisatie heeft een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) van de taak/functie/werkomgeving gemaakt.
Werken op hoogte en/of boven diepte, waaronder ook in een besloten ruimte, vergt een andere discipline. De deelnemer moet vol vertrouwen kunnen hebben in eigen vaardigheden maar ook in die van de collega. Ook communicatie vormt hierbij een belangrijk aspect.
Tijdens de opleiding leert de deelnemer, na een ongeval op hoogte en/of boven diepte, inclusief in een besloten ruimte te handelen met de beschikbare middelen. De eerstehulpmiddelen in de cursus bestaan uit een driekante doek en middelen die ‘standaard’ tot de klimuitrusting behoren. Tijdens de opleiding leert de deelnemer hoe daar mee om te gaan en middels de ABCDE-methodiek de eerste hulp toe te passen.
Voor specialistische eenheden en reddingsteams die voordurend te maken kunnen hebben met dergelijke moeilijke werkomstandigheden kan RISK Organisatie opleiden tot een volwaardig ‘medisch’ lid. De handelingen bestaan ondermeer uit spalken, zuurstof toedienen, planken aanbrengen, ernstige bloedingen stelpen. Kortom, alles wat de cursist nodig heeft om zichzelf of zijn collega te kunnen helpen. Door goede contacten met verschillende instanties loopt RISK Organisatie voorop op het gebied van nieuwste ontwikkelingen op medisch gebied. De doelstelling van RISK Organisatie is om met zo weinig mogelijke middelen de hoogst haalbare zorg (op locatie) te kunnen leveren.
Bent u nieuwsgierig geraakt naar onze mogelijkheden of heeft u specifieke wensen, neem dan contact op met RISK Organisatie.