Werken met een quad

Quad-rijden is niet zonder risico.

Omschrijving:
In deze opleiding leren de deelnemers de mogelijkheden en onmogelijkheden van een quad kennen. De opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte, waarin mogelijke risico’s worden besproken en een praktijkgedeelte, waarbij met een quad wordt gereden. Het zwaartepunt van de opleiding bestaat uit praktijkoefeningen die zijn uitgezet in het terrein. U kunt hierbij denken aan o.a.:

 • Maken van een noodstop
 • Het maken van een noodstop in een bocht
 • Het anticiperen op diverse ondergronden
 • Het rijden tegen een talud
 • Controle van het voertuig

Bij goed gevolg van de opleiding ontvangt de cursist een certificaat.

Het volgen van de opleiding kan de premie van de verzekering mogelijk verlagen.

Zoals u wellicht bekend is, stelt de Nederlandse wetgeving eisen aan werkgevers op het gebied van veiligheid en instructie. Een werknemer moet altijd voorbereid zijn op zijn werkzaamheden door middel van opleiding, zodat ongelukken tijdens het verrichten van werkzaamheden waar mogelijk worden voorkomen. De instructeurs hebben een officieel Quad Instructor Diploma van het E.A.S.I. en zijn in staat deelnemers een gedegen training te geven, die internationaal erkend is.

Hijsen en heffen

Doelgroep
Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren waarbij gebruik wordt gemaakt van hijs- en hefapparatuur, zoals bijvoorbeeld een bovenloopkraan.

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • Theorie & praktijk
 • Diverse wet- & regelgeving
 • Veiligheidsvoorschriften
 • Werken met seinen en code’s
 • Zichtsbeperkingen
 • Bediening, controle
 • Technische staat en keuringen,
 • Voorschriften / certificaten hulpmiddelen

Gevaarlijke stoffen

Doelgroep:
Deze opleiding is met name bestemd voor medewerkers die in contact kunnen komen met gevaarlijke stoffen binnen de eigen organisatie. De cursisten leren om veilig met mogelijke risico’s om te gaan.

Omschrijving:

RISK Organisatie kan u ook van dienst zijn bij het inventariseren van de aanwezige gevaarlijke stoffen om aan de hand van de inventarisatie de medewerkers kennis en informatie geven hoe veilig met de geinventariseerde stoffen om te gaan.

Explosieve Atmosfeer (ATEX)

Doelgroep:
Deze opleiding is met name bestemd voor medewerkers die binnen de omgeving van een explosieve atmosfeer werkzaam kunnen zijn.

Omschrijving:
In deze opleiding krijgen deelnemers een overzicht van mogelijke risico’s die kunnen leiden tot een gas- of stofexplosie.

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • Welke wet- en regelgeving is van toepassing
 • Op welke gevaren/ risico’s moet u letten
 • De invloed van ATEX 95
 • Voldoen aan ATEX 137
 • Eisen aan een veilige installatie en hoe deze te vertalen naar een veilige werkomgeving
 • Statische elektriciteit en hoe daar mee om te gaan