Eerste hulp bij ongelukken (EHBO)

Hieronder is beschreven welke stof er wordt behandeld bij de basisopleiding EHBO, volgens de richtlijnen van ‘Het Oranje Kruis’.

Om het diploma zijn geldigheid te laten behouden, dienen de onderstaande onderwerpen verdeeld over twee jaar te worden herhaald (vastgesteld door het College van Deskundigen).

 • Vijf belangrijke punten bij EHBO
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Stilstand van de bloedsomloop
 • Ernstige uitwendige bloedingen
 • Shock
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Kneuzing en verstuiking
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Oogletsel
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Letsel door koude
 • Letsel door warmte
 • Vervoer over korte afstand
 • Verband- en hulpmiddelen
 • Het menselijk lichaam