Bedrijfs-hulpverlening / Basis-hulpverlening (BHV)

Doelgroep:
Deze opleiding is bedoeld voor objecten waar dagelijks mensen aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld een kantoor, school, werkplaats, magazijn, gemaal, rioolwaterzuivering, energiecentrale, maar ook voor zelfstandige werkzaamheden op locatie. Het aantal mensen dat per object opgeleid dient te worden, moet zijn vastgelegd in de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) van het betreffende object en werkzaamheden.

Omschrijving:

Hieronder is beschreven welke stof er wordt behandeld bij de basisopleiding BHV en bij de jaarlijkse herhaling. Eén en ander conform de vaststelling door het NIBHV (Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening). RISK Organisatie is u graag van dienst bij BHV-certificering van uw medewerkers.

  • Eerste hulp
  • Beperking en bestrijding van beginnende brand
  • Ontruiming
  • Communicatie
  • Oefening