RISK medewerker

Doelgroep:
Deze opleiding is met name bestemd voor buitendienstmedewerkers die niet onder de BHV-ers vallen. De opleiding is zo opgezet, dat er per procesonderdeel gekeken wordt welke risico’s de medewerkers kunnen lopen. Dit wordt gedaan door middel van een werkzaamhedeninventarisatie (met foto’s) die gemaakt worden tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Aan de hand van deze gegevens kan jaarlijks een onderdeel van de geinventariseerde gevaren worden belicht.

Omschrijving:
De cursisten leren omgaan met de in de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) geinventariseerde gevaren, maar leren ook op de juiste manier te handelen als er zich een calamiteit of ongeval mocht voordoen. Tijdens de cursus leren medewerkers zelf met oplossingen te komen, waardoor de aanpassing in hun werksituatie sneller wordt geaccepteerd en nageleefd. Aangeleverde oplossingen worden na de cursus vastgelegd in een kort verslag en overhandigd aan de arbo-coördinator.

Door de cursus jaarlijks te herhalen kan er per jaar worden gekeken wat er is gebeurd met de punten die zijn aangedragen in de vorige cursus. Uit het voorgaande blijkt dat er altijd een terugkerende factor in de opleiding aanwezig is, waardoor de veiligheid jaarlijks op een hoger niveau kan komen.