Te water raking

Wat als u tijdens uw werkzaamheden in het water terechtkomt?
Weet u wat u kunt verwachten?
Ervaar wat u overkomt bij een ongewenste te water raking.

Doelgroep:
Deze opleiding dient er voor om medewerkers bewust te maken van mogelijke gevaren bij werken in of boven water.

Omschrijving:
Tijdens deze opleiding leert de cursist om te gaan met de gevaren op of in het water. Daarnaast zal de cursist ervaren welke reddingsmiddelen er beschikbaar zijn en leren om te gaan met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Omgaan met drenkelingen en de gevaren die een slachtoffer of de redder kan oplopen worden uitgebreid in de praktijk behandeld en geoefend.