Werken op hoogte en/of boven diepte inclusief besloten ruimte

Red uw collega op de juiste wijze.

Valgevaar is een onderbelicht onderwerp in Nederland. Maar de risico’s zijn er niet minder om.

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • Wat geeft de wetgeving aan
 • Wat zijn de voorschriften
 • Moet ik altijd met valbeveiliging werken
 • Welke valgordel/ middelen moet ik gebruiken
 • Is werken nog wel mogelijk met alle voorschriften

Vragen die veel gesteld worden tijdens de opleiding. Hierop wordt uitvoerig ingegaan tijdens de opleiding.

Redding op hoogte en/of boven diepte inclusief werken in een besloten ruimte

Werken op hoogte of in diepte, inclusief een besloten ruimte. In deze cursus krijgt de cursist inzichtelijk welke gevaren er kunnen schuilen bij dergelijke werkzaamheden. De werkgever of RISK Organisatie heeft een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) van de taak/functie/werkomgeving gemaakt.
Werken op hoogte en/of boven diepte, waaronder ook in een besloten ruimte, vergt een andere discipline. De deelnemer moet vol vertrouwen kunnen hebben in eigen vaardigheden maar ook in die van de collega. Ook communicatie vormt hierbij een belangrijk aspect.
Tijdens de opleiding leert de deelnemer, na een ongeval op hoogte en/of boven diepte, inclusief in een besloten ruimte te handelen met de beschikbare middelen. De eerstehulpmiddelen in de cursus bestaan uit een driekante doek en middelen die ‘standaard’ tot de klimuitrusting behoren. Tijdens de opleiding leert de deelnemer hoe daar mee om te gaan en middels de ABCDE-methodiek de eerste hulp toe te passen.
Voor specialistische eenheden en reddingsteams die voordurend te maken kunnen hebben met dergelijke moeilijke werkomstandigheden kan RISK Organisatie opleiden tot een volwaardig ‘medisch’ lid. De handelingen bestaan ondermeer uit spalken, zuurstof toedienen, planken aanbrengen, ernstige bloedingen stelpen. Kortom, alles wat de cursist nodig heeft om zichzelf of zijn collega te kunnen helpen. Door goede contacten met verschillende instanties loopt RISK Organisatie voorop op het gebied van nieuwste ontwikkelingen op medisch gebied. De doelstelling van RISK Organisatie is om met zo weinig mogelijke middelen de hoogst haalbare zorg (op locatie) te kunnen leveren.
Bent u nieuwsgierig geraakt naar onze mogelijkheden of heeft u specifieke wensen, neem dan contact op met RISK Organisatie.

Werken in besloten en/of bijzondere ruimte

RISK Organisatie leidt uw medewerkers op om veilig in een besloten en/of bijzondere ruimte te kunnen werken.

Omschrijving:

Op wens kan advies worden gegeven over eventuele aanpassing en (veiligheids)voorzieningen om de werkzaamheden binnen de eigen organisatie uit te kunnen voeren. Zo is het in sommige ruimtes nodig voor betreding eerst gasmeting uit te voeren. In een andere ruimte is betreding alleen met behulp van lijnen mogelijk. Bij het eventueel gebruik van ademluchtapparatuur kan ook een (verplichte) medische keuring door een daarin gespecialiseerde bedrijfsarts voor u worden verzorgd.

Veilig werken op hoogte of in diepte

RISK Organisatie kan opleiden voor het (gecertificeerd) werken op hoogte of in diepte aan lijnen en kan dat, naast op uw eigen locatie, ook in een daartoe uitgerust trainingcentrum in Gelderland verzorgen. Waar nodig of gewenst kan ook worden opgeleid voor het gebruik van gasmeetapparatuur etc.

Onderwerpen die aan de orde komen:

 • Wat geeft de wetgeving aan
 • Wat zijn de voorschriften
 • Wat zijn de risico’s van werken op hoogte
 • Moet er altijd met valbeveiliging worden gewerkt
 • Welke valgordel/ welke middelen te gebruiken
 • Is werken nog wel mogelijk met alle voorschriften

Te water raking

Wat als u tijdens uw werkzaamheden in het water terechtkomt?
Weet u wat u kunt verwachten?
Ervaar wat u overkomt bij een ongewenste te water raking.

Doelgroep:
Deze opleiding dient er voor om medewerkers bewust te maken van mogelijke gevaren bij werken in of boven water.

Omschrijving:
Tijdens deze opleiding leert de cursist om te gaan met de gevaren op of in het water. Daarnaast zal de cursist ervaren welke reddingsmiddelen er beschikbaar zijn en leren om te gaan met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Omgaan met drenkelingen en de gevaren die een slachtoffer of de redder kan oplopen worden uitgebreid in de praktijk behandeld en geoefend.